loading

Allemandsland

Workshop til udvikling af en teater-reality-tvserie-forestilling


Allemandsland er en teaterforestilling om normalitet. Og en tv-serie som følger menneskene bag forestillingen. Vi ville undersøge grænselandet mellem det normale og det unormale/syge. Allemandsland havde to fortælleparametre: Ny dansk dramatik og (net-)tv-serie som skulle vises parallelt. Vi påstod at næsten alle i vores moderne samfund har været i berøring med det ”psykisk syge” i form af depression, stress, krise, skizofreni etc. – men hvad vil det egentlig sige at noget er ”sygt” – og hvordan ændres grænserne for det normale, når tiderne skifter?

Fortællingen
På scenen møder vi tre skuespillere, der iscenesætter fortællingen om Amalie Skram, en norsk forfatterinde, der i slutningen af 1800tallet lader sig indlægge på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling i København og siden overflyttes til Skt. Hans. Amalie skrev efterfølgende to værker, som var en sønderlemmende kritik af datidens psykiatriske metoder og kvindesyn. Det tvang den daværende overlæge, Knud Pontoppidan, til at tage til genmæle. Amalie og hendes mand, Erik Skram, der også selv var forfatter, blev skilt som resultat af dette forløb. Trekantsdramaet mellem lægen og ægteparret fortæller om samtidens forventning til normalitet, særligt i forhold til kvindekønnet. Disse tematikker og holdninger til det syge og normale vækker genklang i nutiden. Det vil vi belyse i form af tv-serien.

Tv-serien
I tv-serien følger vi opsætningen af forestillingen om Amalie Skram. Vi ser den påvirkning arbejdet med opsætningen har på skuespillernes eget liv, backstage, hvor grænserne mellem det private og arbejdet, det normale og det unormale nedbrydes. Instruktøren og filmholdet følger således både prøveforløbet, når skuespillerne er på research, samt når de er hjemme i deres private sfærer. Filmfolkene vil desuden være til stede hver aften under alle forestillingerne i spilleperioden. Skuespillernes kærester og ægtefæller spiller med. Alle medvirkende i produktionen ”spiller” således sig selv i tv-serien. Det er tanken at publikum, både dem i teatersalen og dem foran tv’et/computeren, ser brudstykker af forestillingen parallelt med at de følger forløbet bag forestillingen: For stykkets tematik sætter følelser og handlinger i gang i skuespillerne og ekkoer igennem deres bagland – deres normalitets begreb forandres for altid.

Workshop
Vi modtog penge fra den daværende Tværæstetiske pulje fra Kunstrådet, som havde til formål at støtte projekter der afsøgte nye udtryksformer gennem samarbejder på tværs af faggrænser. Vi fik penge til at udvikle en ny genre, som et miks af (net)- tv og teater. Idéen var at lave et komplekst manuskript, hvor medierne komplementerer hinanden, og hvor teaterpublikummet ville få en oplevelse udover det ”normale”. Vi ønskede at teater- og tv-mediet skulle indgå i sammenspil som ikke hidtil er set. Ved at mikse medierne får publikum en dybere indsigt i en dramatisk, historisk fortælling fra et nyt og omsiggribende perspektiv.

Holdet
Martin Geertz og ”Erik Skram”– ”Martin Geertz” Victor Marcussen og ”Knud Pontoppidan” – ”Victor Marcussen” Kathrine Høj og ”Amalie Skram”– ”Kathrine Høj” ”Kathrines kæreste” - Lars Topp Thomsen ”Victors kone” - Pia Hessner ”Martins kone” - Line Bie Rosenstjerne

Instruktør
Nønne K. Rosenring. Uddannet fra Den danske filmskole i 2009.

Fotograf
Talib Rasmussen. Uddannet fra Den Danske Filmskole i 2009. Arbejdet på diverse dokumentarfilm og serieprojekter i ind og udland.