loading

Hvad er alias

ALIAS - Hvad er ALIAS

Alias Teaterproduktion er et ide- og produktionsfællesskab.

Alias Teaterproduktion drives som en forening. Hovedformålet er at søge midler til at producere teaterproduktioner.

Alias Teaterproduktion har et mål om at være synlig og velkendt i det danske teaterlandskab, og samtidig være garant for ansvarlig produktion af vedkommende og undersøgende teater.

ALIAS - Hvad betyder et ALIAS

Et ALIAS betyder et Pseudonym - et kunstnernavn

Hver produktion er et nyt ALIAS for scenekunst. Hver produktion behøver ikke i udtryk at ligne hinanden. Under ALIAS kan der laves klassikere, nyskrevet dramatik, små og stores forestillinger, scenekunstneriske laboratorier osv.

Fælles for alle produktioner er at de tydeligt tager udgangspunkt i samtiden. At de har en klar visi-on om at belyse og sætte fokus på den verden vi lever i.

ALIAS - MANIFEST

Kunst har en forpligtelse til at præge samfundsdebatten.

Alias vil skabe teater som det moderne menneske kan spejle sig i og aktualiteten skal være i høj-sædet. Alias forsøger ikke at give folk et pusterum fra den travle hverdag, men åndeligt foder der kan gøre os alle sammen stærkere.

Kunst skabes i samarbejde.

Alias søger dialog og samarbejde i den kunstneriske proces. Alias tror på at det er nemmere at være sammen om noget, løfte i flok end at tro på at man kan klare det hele alene. Alias produkti-oner skabes i samarbejde med andre teatre, både store og små.

Kunst opstår i relation til publikum.

Alias vil opbygge en mere direkte relation til sit publikum. Mindske publikums distance til det der foregår på scenen. Ved et større og mere direkte samarbejde med publikum kan Alias finde frem til nye aktuelle former og historier. Det er ikke kun teatret som skal udvikle publikum, men i høj grad også den anden vej.

Kunst skal have noget på hjerte.

Alias producerer teater fra hjertet som har noget på hjerte. Vi leder efter ideer i de strømninger og problematikker der er i vores samfund. Ideer udspringer af artikler, samtaler med meningsdanne-re, kunstnere, forskere og publikum.

ALIAS - VÆRDIER

Ansvarlighed

Vi vil arbejde målrettet og kreativt med at ansøgte fondes støtteformål og rapportere efterfølgen-de i forhold hertil, således at given støtte altid kan ses omsat til passende praksis.

Anerkendende samarbejde

Vi vil behørigt anerkende og påskønne enhver given støtte og frivillig indsats, således at alle bi-dragsydere oplever en givende og meningsfuld proces som synliggøres mest muligt både branche-internt og - eksternt.

Gejst og nysgerrighed

Vi vil i alle teaterproduktionens faser insistere på gejst og nysgerrighed som en forudsætning for at skabe vedkommende og undersøgende teater.

Synlighed

Vi har til hensigt at producere én forestilling årligt for at understøtte den forsatte position som synlig og velkendt i det danske teaterlandskab.

ALIAS - HISTORIE

Sammen er vi stærkest!

Samarbejde er i hovedfokus. Alias er opstået af samarbejde. Siden teaterskoletiden i 2001 har hovedkræfterne bag Alias - Line Bie Rosenstjerne, Morten Christensen og Martin Geertz - arbejdet sammen i kunstnerisk sparring. Malene Ruggaard er blevet en del af den kunstneriske sparing efter at hun har været forestillingsleder på både Othello og 3Brødre. Begge forestillinger blev produceret i samarbejde med Teater Republique.

I perioden fra august 2015 – marts 2017 indgik Alias i Rialto: Kollektivet. - Et kreativt kontorfælles-skab under Nørrebros Teater på Rialto: Teatret sammen med b.la. dramatikker Line Mørkeby, Tea-ter Kompas og Instruktør Line Paulsen.